Vergoeding

De praktijk heeft geen zorgcontracten met verzekeraars. Wanneer u een restitutiepolis heeft, dan wordt een psychotherapie in sommige gevallen 100% vergoed. Bij andere polissen ligt de vergoeding meestal tussen de 50% en de 70%. Het uurtarief voor een sessie van 45 minuten is 170 euro voor diagnostiek (meestal de eerste twee sessies) en 146 voor reguliere therapiesessies.

Laat u goed informeren bij uw zorgverzekeraar voordat u in therapie gaat. Ik ben graag bereid hierin mee te denken en waar mogelijk u te informeren over wat onduidelijk is in de financiering.

Een psychoanalyse wordt op dit moment niet vergoed. Het tarief daarvoor wordt in onderling overleg afgesproken.

Ik zal 50 euro in rekening brengen wanneer u zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt.