Publicaties

Artikelen en boekhoofdstukken

Schalkwijk, F., Hamburger, M. (2023). Psychodynamische benadering van psychopathologie. In: H. van der Molen, F. Dehue, V. Thewissen, N. Gunther & S. van Hooren (red.). Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie. Utrecht/Groningen: Noordhof

Hamburger, M. (2023). De identiteit van de psychotherapeut. Een menselijke ontwikkeling. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 50, nummer 2.

Hamburger, M. (2020). Fairbairns interne saboteur 75 jaar later. Tijdschrift voor psychoanalyse, jaargang 2020, nummer 4.

Hamburger, M. (2019). De “anorexic retreat” als pathologische organisatie. Tijdschrift voor psychoanalyse, uitgave 2019, nummer 2.

Hamburger, M. (2018). Drie maal drie is leven. Drie perspectieven op de driehoek. In: M. Kinet en W. Heuves (red.) Driehoeksverhoudingen. Actuele oedipale variaties. Oud-Turnhout / ’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina.

Hamburger, M. (2018). Jeremy Safran (1952-2018). Een leven in relaties. Tijdschrift voor psychoanalyse, jaargang 2018, uitgave nummer 4.

Hamburger, M. (2015). Het studentenbeven. Separeren, identiteitsvorming en psychotherapie in de studententijd. Tijdschrift voor psychoanalyse, jaargang 21, nummer 3.

Dam, Q.D., Hamburger, M. (2014). Affectfobietherapie. Tijdschrift voor psychotherapie, 6, p.415-430.

Dam, Q.D., Hamburger, M., Daggers, M. (2011). ‘Touch and go’. Het belang van het verleden in de
affect fobie psychotherapie. In: Schulkes e.a., De rol van het verleden in psychoanalytische psychotherapieën. Assen: Van Gorcum

Congresverslagen

Hamburger, M. (2010). Dag van de psychoanalyse. Studiedag NPI. Tijdschrift voor psychotherapie, jaargang 2010, uitgave 4.

Hamburger, M. (2011). Afgunst en jaloezie. Symposium NPaG. Tijdschrift voor psychotherapie, jaargang 2011, uitgave 4.

Hambrger (2011). Wie heeft er last van cluster C? Symposium PC De Viersprong. Tijdschift voor psychotherapie, jaargang 2011, uitgave 2.

Hamburger, M. (2009). Leiderschap en psychoanalyse. Symposium PSU. Tijdschrift voor psychotherapie, jaargang 2009, uitgave 5.

Hamburger, M. (2009). Dag van de psychoanalyse: “Vooral véél reflecteren”. Studiedag NPI. Tijdschrift voor psychotherapie, jaargang 2009, uitgave 3.

Boekverslagen

Hamburger, M. (2022). Drie karakters. Boekbespreking van Three Characters, door Christoffer Bollas. Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen, 28, nummer 1.

Hamburger, M. (2013). Jos Dirkx, Marc Hebbrecht, Antoine Mooij & Rudi Vermote (red.). Handboek psychodynamiek. Een verdiepende kijk op psychiatrie en psychotherapie. Tijdschrift voor psychotherapie, jaargang 2013, uitgave 1.

Hamburger, M. (2011). Antonie Ladan. Het Vanzelfzwijgende. Over psychoanalyse, desillusie en dood. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, jaargang 2011, uitgave 5.