Overige werkzaamheden

Leertherapie: psychologen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog of psychotherapeut en artsen in opleiding tot psychiater kunnen zich melden voor leertherapie in het kader van de opleiding. Kosten zijn 117 euro per sessie van 45 minuten. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Supervisie: supervisie is mogelijk over individuele psychodynamische psychotherapie, waaronder affectfobietherapie, over indicatiestelling psychotherapie en over psychodynamische psychodiagnostiek. Kosten zijn 117 euro per sessie van 45 minuten. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Lezingen: lezingen en workshops zijn mogelijk over de klinische praktijk van de psychoanalyse, historische ontwikkeling van de psychoanalyse, psychoanalytische theorievorming, techniek van de psychoanalytische psychotherapie en aanverwante onderwerpen. Kosten worden berekend in overleg.

Onderwijs: Ik ben beschikbaar als docent voor zowel universitair als post-Masteronderwijs. Onderwijs is mogelijk in psychoanalytische theorie, technische aspecten van de psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse en psychotherapeutische modellen waaronder Affectfobietherapie. Kosten worden in overleg berekend. Door onderwijsbevoegdheid (ingeschreven in Lloyd’s Register Nederland b.v. (CRKBO)) ben ik vrijgesteld van BTW.