Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft is het verstandig deze zo snel mogelijk aan mij kenbaar te maken.
Mocht u dit niet willen, of mocht u het gevoel hebben er niet met mij uit te komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging:

http://www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling.

U kunt ook contact opnemen met het centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Telefoon: 070-3154120
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl