Aanmelden

Aanmelding kan op 030-7852495
Of per e-mail: info@psychotherapie-utrecht.com.

In eerste instantie vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Op basis daarvan beslissen u en ik samen of het zinvol en wenselijk is een intake te doen. Deze intake bestaat uit enkele gesprekken, gericht op uw klachten, uw persoonlijkheid en uw wensen.

Daarna kan worden besloten een psychotherapie, dan wel een psychoanalyse te starten. Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en zal ik u zo goed mogelijk doorverwijzen naar een collega. Uiteraard staat het ook u vrij na de intake te beslissen niet aan een therapie te beginnen.